Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria de competență a Societății Metropolitane de transport Timișoara

  1.  Aprobare contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, Societatea Metropolitană de Transport Timișoara, prin atribuire directă operatorului de transport/transportatorul autorizat, Societatea de Transport Public Timișoara, în conformitate cu avizul emis de Consiliul Concurenței și avizul emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.