Studii

Aprobare studiu de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în aria de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara, Societatea Metropolitană de Transport Timișoara.

Proiect Studiu iulie 2020 1