Anunturi

 

Anunț de intenție

Autoritatea contractantă:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Societatea Metropolitană de Transport Timișoara

Adresa: Str. Simion Bărnuțiu nr.21 corp D-C4, Timișoara/Timiș

Adresă de internet: www.smtt.ro

Adresa de e-mail: office@smtt.ro

Telefon: 0356881343

Obiectul Achiziției: Lucrări de construcții pentru stații de autobuz

Cod CPV: 45213311-6

Cantitate :8

Valoarea estimată  fără T.V.A. : 240.000

Data previzionată pentru dobândirea serviciului: iunie – septembrie 2024

Durata contractului/comenzii: 4 luni;

Sursa de finanțare: fonduri proprii

Descrierea achiziției publice:

Lucrările de construcții sunt necesare în vederea amplasării stațiilor de autobuz în 8 locații de pe teritoriul UAT Timișoara, conform  Programului de Investiții al Entității Contractante cuprins în Contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020, cu respectarea prevederilor Caietului de sarcini nr. 2382/29.05.2024.

Valoarea estimată:

240.000 lei

Criterii de atribuire:

Prețul cel mai scăzut

Durata contractului:

Patru luni

Comunicarea ofertelor:

Pe adresa de e-mail: office@smtt.ro

Perioada de depunere a ofertelor:

21.06.2024 – 28.06.2024