Studiu de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane

Aprobare studiu de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în aria de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara, Societatea Metropolitană de Transport Timișoara.

Proiect Studiu de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane