Prezentare asociatie

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Societatea Metropolitană de Transport Timișoara” a fost constituită în anul 2009 în scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de transport public local, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului. Interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității Serviciului, în condițiile unor tarife și/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul “poluatorul plătește”, atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

Pentru realizarea obiectivelor, asociații mandatează Societatea Metropolitană de Transport Timișoara, prin statutul său, să exercite în numele și pentru unitățile administrativ-teritoriale membre atribuții legate de serviciul de transport privind planificarea, reglementarea, atribuirea, contractarea, monitorizarea și controlul serviciului, tarifarea, realizarea și implementarea programelor de dezvoltare, sub aprobarea apriorică a asociaților, prin vot cu pondere proporțională cu populația fiecăruia.

Societatea Metropolitană de Transport Timișoara, urmărește în condițiile legii prin strategiile pe care le va adopta următoarele:

– dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciilor de transport public de persoane în concordanță cu programele de dezvoltare economica- socială a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și a infrastructurii aferente acestora

– satisfacerea în condiții optime a nevoilor populației, precum și ale instituțiilor publice și agenților economici de pe raza administrativ – teritorială a unităților administrativ- teritoriale membre pe care le deservește prin serviciile de transport

– gestionarea serviciilor de transport public local de persoane pe criterii de competitivitate și eficientă managerială

– îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin promovarea calității și eficienței transportului public local de persoane

– asigurarea capacității suficiente de transport pe rute aglomerate

– promovarea reabilitării infrastructurii aferente serviciilor de transport public local de persoane

– acordarea de facilități unor categorii de persoane, defavorizate din punct de vedere social

MEMBRII ASOCIAȚIEI 

Membrii din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Societatea Metropolitană de Transport Timișoara” sunt următorii:

 • Municipiul Timișoara, persoană juridică, prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara, județ Timiș, Bv. C. D. Loga nr. 1, reprezentat de dl. Culiță Chiș, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 221 din 23.04.2019.
 • Comuna Ghiroda, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Ghiroda, cu sediul în Ghiroda, județ Timiș, Str. Victoria nr. 46, reprezentat de dl. Ionuț Stănușoiu, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 35 din 22.03.2017.
 • Comuna Moșnița Nouă, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Moșnița Nouă, cu sediul în Moșnița Nouă, județ Timiș, Str. Principală nr. 73, reprezentat de dl. Florin Octavian Bucur, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 30.06.2016.
 • Comuna Remetea Mare, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Remetea Mare, cu sediul în Remetea Mare, județ Timiș, Str. Principală nr. 112, reprezentat de dl. Ilie Golubov, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 21.08.2008.
 • Comuna Sânmihaiu Român, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Sânmihaiu Român, cu sediul în Sânmihaiu Român, județ Timiș, Str. Principală nr. 1, reprezentat de dl. Viorel Mărcuţi, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 55 din 27.04.2017.
 • Comuna Dumbrăvița, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Dumbrăvița, cu sediul în Dumbrăvița, județ Timiș, Str. Petöfi Sandor nr. 31, reprezentat de dl. Victor Malac, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 03.09.2009.
 • Comuna Dudeștii Noi, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi, cu sediul în Dudeștii Noi, județ Timiș, Calea Becicherecului nr. 29, reprezentat de dl. Alin Adrian Nica, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 13.07.2009.
 • Comuna Săcălaz, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Săcălaz, cu sediul în Săcălaz, județ Timiș, nr. 368, reprezentat legal de dl. Ilie Todașcă, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 16.03.2011.
 • Comuna Becicherecu Mic, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Becicherecu Mic, cu sediul în Becicherecu Mic, Calea Banatului nr. 9, județ Timiș reprezentat legal de dl. Raimond Ovidiu Rusu, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 54 din 27.09.2012.
 • Comuna Sânandrei, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Sânandrei, cu sediul în Sânandrei nr. 516, județ Timiș reprezentat legal de dl. Claudiu Florin Coman, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 95 din 28.11.2018.
 • Comuna Șag, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Șag, cu sediul în Șag, Str. a II a nr. 49, județ Timiș reprezentat legal de dl. Flavius Alin Roșu, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 29.01.2019.
 • Comuna Satchinez, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Satchinez, cu sediul în Satchinez, Str. Daliei nr. 82, județ Timiș reprezentat legal de dl. Florin Olimpiu Cheaua, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 67/ 05.08.2019.
 • Comuna Orțișoara, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Orțișoara, cu sediul în Orțișoara, nr. 258/A, județ Timiș reprezentat legal de dl. Aleodor Gheorghe Sobolu, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/ 24.09.2019.
 • Comuna Giarmata, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Giarmata, cu sediul în Giarmata, Str. Principală nr. 445, județ Timiș, reprezentat legal de dl. Virgil Bunescu, legal reprezentat în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 352/ 30.10.2019.
 • Comuna Pădureni, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Pădureni, cu sediul în Pădureni, Str. Principală nr. 220, județ Timiș, reprezentat legal de dl. Dorin Ignuța, legal reprezentat în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 24/ 20.02.2020.
 • Comuna Biled, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Biled, cu sediul în Biled, Str. Principală nr. 359, județ Timiș, reprezentat legal de dl. Cristian Felician, legal reprezentat în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/ 29.01.2020.
 • Comuna Variaș, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Variaș, cu sediul în Variaș, nr 619, județ Timiș, reprezentat legal de dl. Nicolae Birău, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 29/ 24.08.2020.
 • Comuna Parța, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Parța, cu sediul în Parța, nr. 282, județ Timiș, reprezentat legal de dl. Daniel Drăgan, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consilului Local nr. 35 din 14.04.2021

din care membrii fondatori sunt următorii:

 • Municipiul Timișoara, persoană juridică, prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, cu sediul în Timişoara, județ Timiș, Bv. C. D. Loga nr. 1, reprezentat de dl. Culiă Chiș, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 221 din 23.04.2019.
 • Comuna Ghiroda, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Ghiroda, cu sediul în Ghiroda, judeţ Timiş, Str. Victoria nr. 46, reprezentat de dl. Ionuț Stănușoiu, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 35 din 22.03.2017.
 • Comuna Moşniţa Nouă, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Moşniţa Nouă, judeţ Timiş, Str. Principală, nr. 73, reprezentat de dl. Florin Octavian Bucur, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 30.06.2016.
 • Comuna Remetea Mare, persoană juridică, prin Consiliul Local al Comunei Remetea Mare, cu sediul în Remetea Mare, judeţ Timiş, Str. Principală, nr. 112, reprezentat de dl. Golubov Ilie, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 21.08.2008.

Asocierea s-a realizat, în conformitate cu prevederile:

 • Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii serviciilor de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007 cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii cadru a descentralizării nr. 195/ 2006 cu modificările și completările ulterioare;

În scopurile prevăzute la Punctul V din Actul Constitutiv, respectiv în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de transport public de persoane efectuat cu tramvaie, troleibuze, autobuze, transport naval respectiv alte moduri de transport (denumit în continuare Serviciul), pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

Conducerea SMTT:

 1. Adunarea Generala formata din reprezentantii desemnati a UAT membrii prin Hotarari ale autoritatilor deliberative.
 2. Consiliul Director format din 5 membrii a UAT urilor membre.
 3. Director General.