NOTIFICĂRI OPERATOR TRANSPORT

NOTIFICARE 02.04.2021 RESPECTAREA OBLIGAȚIILOR DE SERVICIU PUBLIC

NOTIFICARE 19.04.2021 SERVICIUL PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL EFECTUAT CU VAPORETTO

NOTIFICARE 19.04.2021 DOCUMENTAȚIA AFERENTĂ ELIBERĂRII LICENȚELOR DE TRASEU

NOTIFICARE 19.04.2021 RAPORTAREA EVENIMENTELOR DE CIRCULAȚIE

NOTIFICARE 26.04.2021 DESCHIDEREA PUNCTULUI DE DISTRIBUȚIE A TITLURILOR DE CĂLĂTORIE

NOTIFICARE 27.04.2021 RESPECTAREA TRASEELOR DE REGIE

NOTIFICARE 27.04.2021 RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND AMPLASAREA ȘI AUTORIZAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE ÎN VIGOARE

NOTIFICARE 27.04.2021 MODALITATEA DE COMUNICARE A DOCUMENTELOR

NOTIFICARE 05.05.2021 DESCHIDEREA PUNCTELOR DE DISTRIBUȚIE A TITLURILOR DE CĂLĂTORIE DE PE MALUL CANALULUI BEGA

NOTIFICARE 11.05.2021 REDEVENȚĂ

NOTIFICARE 13.05.2021 DOCUMENTE JUSTIFICATIVE PRIVIND DECONTURILE DIFERENȚELOR DE TARIF

NOTIFICARE 13.05.2021 FACTURI RESTANTE DIFERENȚE DE TARIF

NOTIFICARE 24.05.2021 Asigurarea capacității de transport pe toate liniile de transport local precum și gestionarea și soluționarea reclamațiilor

NOTIFICARE 27.05.2021 Respectarea regulilor de circulație și adoptarea unei conduite preventive în traseu de către personalul de bord

NOTIFICARE 27.05.2021 respectarea programului de transport și a graficelor de circulație

NOTIFICARE 07.06.2021 Asigurarea capacității de transport pentru traseul aferent liniei Expres 7.

NOTIFICARE 11.06.2021 Valoarea contractului de servicii publice nr. 1812/22.07.2020.

NOTIFICARE 11.06.2021 Modalitatea de utilizare a mijloacelor de transport pe traseele aferente liniilor 5a și 5b.

NOTIFICARE 17.06.2021 obligația de administrare și întreținere a infrastructurii de transport.

NOTIFICARE 22.06.2021 respectarea calității serviciului de transport public local de persoane în aria teritorială de competență a A.D.I. S.M.T.T.

NOTIFICARE 28.06.2021 transmiterea informațiilor cu privire la cele 4 evenimente la care face referire articolul de presă din data de 25.06.2021 de pe site-ul www.ziuadevest.ro .

NOTIFICARE 15.07.2021 remedierea problemelor referitoare la funcționarea sistemului e-ticketing și funcționarea sistemului de climatizare.