NOTIFICĂRI OPERATOR TRANSPORT

NOTIFICARE 02.04.2021 RESPECTAREA OBLIGAȚIILOR DE SERVICIU PUBLIC

NOTIFICARE 19.04.2021 SERVICIUL PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL EFECTUAT CU VAPORETTO

NOTIFICARE 19.04.2021 DOCUMENTAȚIA AFERENTĂ ELIBERĂRII LICENȚELOR DE TRASEU

NOTIFICARE 19.04.2021 RAPORTAREA EVENIMENTELOR DE CIRCULAȚIE

NOTIFICARE 26.04.2021 DESCHIDEREA PUNCTULUI DE DISTRIBUȚIE A TITLURILOR DE CĂLĂTORIE

NOTIFICARE 27.04.2021 RESPECTAREA TRASEELOR DE REGIE

NOTIFICARE 27.04.2021 RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND AMPLASAREA ȘI AUTORIZAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE ÎN VIGOARE

NOTIFICARE 27.04.2021 MODALITATEA DE COMUNICARE A DOCUMENTELOR

NOTIFICARE 05.05.2021 DESCHIDEREA PUNCTELOR DE DISTRIBUȚIE A TITLURILOR DE CĂLĂTORIE DE PE MALUL CANALULUI BEGA

NOTIFICARE 11.05.2021 REDEVENȚĂ

NOTIFICARE 13.05.2021 DOCUMENTE JUSTIFICATIVE PRIVIND DECONTURILE DIFERENȚELOR DE TARIF

NOTIFICARE 13.05.2021 FACTURI RESTANTE DIFERENȚE DE TARIF

NOTIFICARE 24.05.2021 Asigurarea capacității de transport pe toate liniile de transport local precum și gestionarea și soluționarea reclamațiilor

NOTIFICARE 27.05.2021 Respectarea regulilor de circulație și adoptarea unei conduite preventive în traseu de către personalul de bord

NOTIFICARE 27.05.2021 respectarea programului de transport și a graficelor de circulație

NOTIFICARE 07.06.2021 Asigurarea capacității de transport pentru traseul aferent liniei Expres 7.

NOTIFICARE 11.06.2021 Valoarea contractului de servicii publice nr. 1812/22.07.2020.

NOTIFICARE 11.06.2021 Modalitatea de utilizare a mijloacelor de transport pe traseele aferente liniilor 5a și 5b.

NOTIFICARE 17.06.2021 obligația de administrare și întreținere a infrastructurii de transport.

NOTIFICARE 22.06.2021 respectarea calității serviciului de transport public local de persoane în aria teritorială de competență a A.D.I. S.M.T.T.

NOTIFICARE 28.06.2021 transmiterea informațiilor cu privire la cele 4 evenimente la care face referire articolul de presă din data de 25.06.2021 de pe site-ul www.ziuadevest.ro .

NOTIFICARE 15.07.2021 remedierea problemelor referitoare la funcționarea sistemului e-ticketing și funcționarea sistemului de climatizare.

NOTIFICARE 02.08.2021 transmiterea programului de măsuri pentru pregătirea sistemului de transport public pentru sezonul toamnă-iarnă

NOTIFICARE 04.08.2021 remedierea în regim de urgență a problemelor legate de funcționarea sistemului de climatizare, a sistemului de anunțare a stațiilor și a sistemului de numărare a călătorilor.

NOTIFICARE 04.08.2021 transmiterea informațiilor referitoare la utilizatorii serviciului public de transport local pe raza teritorială a comunei Ghiroda.

NOTIFICARE 04.08.2021 deconturi lunare diferențe de tarif

NOTIFICARE 11.08.2021 remedierea tuturor neregulilor legate de validatoare

NOTIFICARE 13.08.2021 efectuarea demersurilor pentru înființarea unui punct de distribuție a titlurilor de călătorie pe aria teritorială a comunei Giarmata

NOTIFICARE 20.08.2021 Redevența datorată de către operatorul de transport

NOTIFICARE 20.08.2021 Servicii monitorizare derulare contract în temeiul contractului de servicii publice nr. 1812/22.07.2020

NOTIFICARE 10.09.2021 stadiul implementării Programului anual de întreținere și reparații pentru anul 2021.

NOTIFICARE 10.09.2021 stadiul investițiilor – conform anexei 3.1 „Programul de investiții al operatorului”

NOTIFICARE 20.09.2021 asigurarea capacității de transport și a frecvenței mijloacelor de transport

NOTIFICARE 10.09.2021 remedierea problemelor legate de funcționarea sistemului e-ticketing din mijloacele de transport utilizate în prestarea serviciului public de transport local

NOTIFICARE 04.10.2021 transmiterea FAZ-urilor unităților de transport (autobuze și troleibuze) scoase în circulație în perioada 01.05.2021-31.07.2021.

NOTIFICARE 26.10.2021 Privind nefuncționalitatea P.O.S -urilor

NOTIFICARE 29.10.2021 Privind salubritatea mijloacelor de transport public

NOTIFICARE STPT

NOTIFICARE- curățenie mijloacele de transport

NOTIFICARE Privind igienizare mijloace de transport

NOTIFICARE Mijloace de transport avariate

NOTIFICARE IMIGRANȚI

NOTIFICARE Personal angajat ANEXA 15 - REVENIRE

NOTIFICARE Personal angajat ANEXA 15

NOTIFICARE Respectare grafice de circulație

NOTIFICARE abatere disciplinara vatman

NOTIFICARE Garanție de bună execuție a contractului

NOTIFICARE STPT Răspuns refuz semnare act aditional anexa 7.1

Notificare STPT - Serv. Monitorizare

Notificare STPT Garanție de bună execuție a contractului

Notificare U.A.T. DUDEȘTII Noi

Notificare U.A.T. Remetea Mare

Notificare U.A.T. Șandra

Notificare U.A.T. Sânmihaiu Român

Notificare U.A.T. Becicherecu Mic

Notificare U.A.T. Biled

Notificare U.A.T. Dumbrăvița Comisie mobilitate durabilă

Notificare U.A.T. Ghiroda Comisie mobilitate durabilă

Notificare U.A.T. Giarmata

Notificare U.A.T. Orțișoara

Notificare U.A.T. Pădureni

Notificare U.A.T. Parța

Notificare U.A.T. Săcălaz

Notificare U.A.T. Șag

Notificare U.A.T. Șandra

Notificare U.A.T. Satchinez

Notificare U.A.T. Sînandrei

Notificare U.A.T. Timișoara Comisie mobilitate durabilă

Notificare U.A.T. Variaș

Notificare S.T.P.T control ANEXA 4.1

Notificare S.T.P.T Reparare P.O.S-uri - Reclamații

Notificare STPT - întreținere mijloace de transport

Notificare STPT intretinere infrastructura 02.02

Notificare STPT-factura servicii monitorizare derulare contract

Notificare STPT Răspuns Adresa regulament calatorie

Notificare STPT servicii monitorizare

Notificare STPT transmitere stadiu program de intretinere si reparatii 2021

Notificare U.A.T. Becicherecul Mic

Notificare U.A.T. Biled

Notificare U.A.T. Dudeștii Noi

Notificare U.A.T. Dumbrăvița

Notificare U.A.T. Ghiroda

Notificare U.A.T. Giarmata

Notificare U.A.T. Moșnița Nouă

Notificare U.A.T. Pădureni

Notificare U.A.T. Parța

Notificare U.A.T. Remetea Mare

Notificare U.A.T. Săcălaz

Notificare U.A.T. Șag

Notificare U.A.T. Sânandrei

Notificare U.A.T. Sânmihaiu Român

Notificare U.A.T. Satchinez

Notificare U.A.T. Timișoara transmitere HCL

Notificare U.A.T. Variaș

Notificare STPT intretinere infrastructura control 10.02.2022

Notificare STPT intretinere infrastructura control 12.02.2022 - Copie

Notificare STPT - Curățenie``

Notificare STPT - transmitere foi de parcurs

Notificare STPT intretinere infrastructură conf. solicitare 1044 din 18.02.2022

Notificare STPT intretinere infrastructură conf. solicitare 1069 din 21.02.2022

Notificare STPT intretinere infrastructură conf. solicitare 1124 din 22.02.2022

Notificare STPT intretinere infrastructura control 14.03.2022

Notificare STPT - transmitere program investiții