Licente traseu

Licente de traseu

Pentru a vizualiza licenta de transport, alegeti linia

Timișoara – Moșnita Noua – Albina


Licenta Traseu M22

Timișoara – Moșnița Nouă – Urseni


Licenta Traseu M22_4_

Timișoara – Ghiroda


Licenta Traseu M29

Timișoara – Ghiroda


Licenta Traseu M30

Timișoara – Giarmata Vii (vârf)


Licenta Traseu M35 varf

Timișoara – Giarmata Vii

Licenta Traseu M35

Timișoara – Utvin – Sânmihaiu Roman – Sânmihaiu German (vârf)


Licenta Traseu M36 varf

Timișoara – Utvin – Sânmihaiu Roman – Sânmihaiu German


Licenta Traseu M36

Timișoara – Sânandrei – Carani


Licenta Traseu M41

Timișoara – Covaci


Licenta Traseu M42

Timișoara – Becicherecul Mic – Dudeștii Noi


Licenta Traseu M44

Timișoara – Dumbrăvița


Licenta Traseu M45

Timișoara – Șag


Licenta Traseu M46

Timișoara – Bărăteaz – Satchinez – Hodoni


Licenta Traseu M47

Timișoara – Cornești – Seceani – Orțișoara – Calacea


Licenta Traseu M48

Timișoara – Cernăteaz – Giarmata


Licenta Traseu M49_mail