COMPENSAȚIA

Compensația lunară plătită Operatorului  se calculează după următoarea formulă:

Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public = Cheltuielile de exploatare eligible + Profit rezonabil – Venituri ale Operatorului (titluri de călătorie, diferențe de tarif, venituri din exploatare) asociate Obligaţiei de serviciu public.

C lunară = CE + Pr – V (titluri de călătorie, diferențe de tarif și veniturile din exploatare)

C lunară [lei] – reprezintă Compensația lunară plătită Operatorului

CE [lei] – reprezintă cheltuielile de exploatare eligibile și cheltuielile financiare suportate de Operator pentru îndeplinirea Obligațiilor de serviciu public prevăzute în Regulamentul și Caietul de sarcini al Serviciului, dispoziții legale în vigoare și hotărâri AGA a Entității Contractante.

Cheltuielile de exploatare eligibile (CE) sunt calculate inclusiv cu luarea în considerare a cheltuielilor realizate de Operator cu investițiile din fonduri proprii și a cheltuielilor financiare aferente creditelor de exploatare și investiții.

Pentru calculul lunar al compensației, CE se calculează conform formulei:

CE= ∑ (C unitar x Km),

CE = C tramvai/ km x Km tramvaie + C troleibuze/ km x Km troleibuze + C autobuze/km x Km autobuze + C nave x km transport naval,

unde:

C unitar/ km reprezintă costul în lei stabilit pe km pentru fiecare tip de transport, respectiv tramvai (tr), troleibuz (tb), autobuz (ab), naval (nav), calculat potrivit Anexei 8.2 întocmită pentru fiecare tip de transport pentru anul luat ca referință pentru regularizare și va fi ajustat potrivit metodologiei din Anexa 9.

Costul unitar pe km este calculat cu includerea amortizării investiţiilor realizate de către Operator şi a cheltuielilor financiare aferente investiţiilor (dobânzi şi alte cheltuieli financiare aferente rambursării creditelor de investiţii).