Strategii și studii

  1. Aprobare studiu de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în aria de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, Societatea Metropolitană de Transport Timișoara.